Derfor lønner det seg med refinansiering når man har mye gjeld

Den norske forbruksgjelden har skutt i været, og flere sliter med å gjøre opp regningene sine. Samtidig har arbeidsledigheten steget betraktelig siden koronaviruset slo inn i 2020.
Kombinasjonen av disse forholdene gjør at flere vurderer å søke om refinansiering av gjeld.

I denne artikkelen kan du lese mer om følgende:

  • Hvordan refinansiering fungerer.
  • Hvilke alternativer som finnes.
  • Vanlige fallgruver ved å refinansiere.

Hvordan fungerer det?

Prosessen innebærer at dyr gjeld erstattes til fordel for et nytt samlelån med bedre rente. I mange tilfeller er det snakk om å refinansiere dyr gjeld som stammer fra usikret kreditt.

Eksempler inkluderer kredittkort og mikrolån som ofte kan ha en effektiv rente som overstiger 30% per år.

Ved refinansiering av gjeld vil alle mindre krav nedbetales i ett, før banken utsteder et nytt samlelån. I ettertid vil låntaker kun betjene ett lån med lavere rente.

Fordelen blir at lånet nedbetales kjappere. Fordi renten reduseres vil en økt andel av innbetalingene brukes til gjeldsavdrag. Dermed faller også lånets størrelse raskere enn det opprinnelig ville gjort.

Her er det likevel lett å gjøre feil. For at det skal lønne seg er låntaker nødt til betale inn de samme beløpene hver måned. Hvis størrelsen på innbetalingene faller vil det også medføre at lånets løpetid utvides.

Du har 3 alternativer

I prinsippet finnes det 3 ulike metoder for refinansiering av gjeld. Her går vi gjennom hver av de i detalj:

Lån uten sikkerhet

Refinansiering ved hjelp av et lån uten sikkerhet er den første metoden. På mange måter er denne metoden identisk med å ta opp et nytt (og større) forbrukslån. Forskjellen er at pengene utelukkende brukes til nedbetaling av gjeld, fremfor nytt forbruk.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Her inngås en avtale om å stille sikkerhet i egen bolig, hvorpå et nytt lån utbetales for nedbetaling av utestående gjeld.

Dette skiller seg litt fra ordinær refinansiering med sikkerhet ettersom gebyrene er en del høyere. Det samme gjelder rentesatsen, som ofte starter omkring 7-8%.

Obs: Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning er kjent for å koste mye penger i etableringsgebyr. Det er ikke uvanlig å måtte betale et sted mellom 20 -30.000 kroner kun for å etablere lånet. Løsningen passer derfor best for de som har svært høy utestående gjeld.

Utvidet boliglån

Den siste metoden er å utvide det eksisterende boliglånet. I nesten alle tilfeller vil det være den billigste løsningen. Forutsetningen er derimot at gjeldstaker eier sin egen bolig.

Her utvides et eksisterende boliglån, hvorpå den nye kapitalen brukes til å refinansiere annen dyr gjeld. Den nye gjelden vil ha en rente som er identisk med den som allerede gjelder for boliglånet.

Fallgruver/tabber som bør unngås

Å refinansiere gjeld handler om å få bedre kontroll over egen privatøkonomi. Dermed er det viktig at forbruket også kontrolleres etter at refinansieringen er fullført.

Formålet med refinansiering er først og fremst å spare penger. For å oppnå disse besparelsene må nedbetalingene av gjelden holdes konstante over tid.

Alternativet er at innbetalingene reduseres, som igjen betyr at nedbetalingstiden utvides. Da forsvinner også de økonomiske incentivene.

Betal alltid ned den dyreste gjelden først

Et annet viktig punkt handler om hvilken type gjeld som nedbetales. Den som refinansierer bør alltid prioritere å slette den dyreste gjelden.
Sitter låntaker med flere ulike kredittlån kan det være lurt å sortere ut lånene i henhold til størrelsen på den effektive renten.

Litt om regler og begrensninger

Det finnes en del begrensninger og regler som gjelder ved opptak av refinansieringslån. Her ser du noen av de:

Nedbetalingstid: Ved refinansiering uten sikkerhet kan det innvilges opptil 15 års tilbakebetaling. Det stilles derimot et krav om at eksisterende gjeld må ha en identisk nedbetalingstid.

Refinansierer man gjelden med sikkerhet vil det være snakk om en lenger nedbetalingstid. Banker som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning vil ha en maks tidsramme på 25 år.

Ved bruk av et standard boliglån vil det være snakk om en enda lenger nedbetalingstid, gitt at det nye lånet bakes inn i eksisterende gjeld.

Gebyrer og merkostnader: Mange banker tilbyr seg å fjerne etableringsgebyret hvis hensikten er å refinansiere usikret kreditt.

Har man betalingsanmerkning vil man derimot sannsynligvis betale enten en fast prosentandel av lånebeløpet eller et gebyr på 20-30.000 kroner.

Husk at renten må være lavere

For at det skal lønne seg å refinansiere er det viktig at den nye effektive renten er lavere enn hva man betaler for øyeblikket.

Husk å ta forbehold om de gebyrene som legges til på det nye lånet, derav etableringsgebyr og termingebyr. I verste fall vil disse ekstrakostnadene spise opp hele den økonomiske fortjenesten, noe som gjør refinansieringen nytteløs.