Hvordan sjekke renten på refinansieringslån?

Hvorfor lønner det seg med refinansiering? Ofte har man lån fra flere ulike aktører/selskaper, dette kan skape mye problematikk. Fordelen ved å ha alle lånene samlet er at får orden i en uoversiktlig økonomi, man får mest sannsynlig bedre rente, mer forutsigbarhet i økonomien og en långiver å forholde deg til. Refinansiere net har en idell refinansieringskalkulator som kan estimere hvor mye man kan spare.

Refinansiering er et bredt tema, hovedsakelig snakker vi om billån og eiendomslån når vi snakker om refinansiering. Andre typer lån som finnes er forbrukslån. Det finnes hovedsakelig to typer lån, disse er serielån og annuitetslån. Når man refinansierer gjelden sin er det slik at man tar opp et nytt lån med forbedrede vilkår og betingelser, for å erstatte den gjelden man allerede sliter med.

Serielån

Serielån er lån hvor terminbeløpet er variabelt. Når det kommer til beløpet vil avdraget aldri endre seg, men renten vil komme til å variere. Av denne grunn vil man komme til å betale større summer til å begynne med, og innbetalingene vil ikke være konsistente i pris. Av denne grunn er det gjerne slik at mange foretrekker annuitetslån, i og med at man får økt forutsigbarhet.

Serielån skiller seg fra annuitetslån i og med at nedbetalingstiden er kortere. Dette vil komme til å være en stor fordel dersom man har kapasitet til å forvalte lånet på riktig vis. Med tanke på at låneforløpet minimaliseres vil man ikke rammes like hardt av rentene på lang sikt. Av denne grunn vil et serielån være betraktelig mer gunstig enn et annuitetslån over tid.

Annuitetslån

Så lenge renten forblir den samme så lenge man betaler, er det slik at innbetalingene man gjør ved et annuitetslån vil forbli fullstendig konstant – avdragene vil i teorien øke på samme vis som renten. Skulle renten ligge på 5 % vil også avdragene gå opp med like mange prosent, noe som vil utgjøre en tolvtedel av 5 % dersom man for tiden betaler månedlig.

Når man tar opp et annuitetslån er det slik at man betaler et månedlig beløp hvor både avdrag og renter tas i betraktning for å kalkulere summen. I Norge er det slik at privatpersoner i aller størst grad velger annuitetslån. Dette skyldes i stor grad hvor forutsigbart nettopp dette lånet er – nordmenn liker å vite hva de månedlige kostnadene vil være, uavhengig av intriger og variabler.

Norges bank

Dersom sparepengene man sitter på overskrider gjelden man skylder, vil høye renter gagne din personlige økonomi – og om man snur om på sparepengene og gjelden i dette eksemplet, vil effekten også bli snudd om på, og ingen ønsker å kutte forbruket drastisk for å kompensere for dette. Av denne grunnen er det særdeles viktig at man tar overhånd for det faktum at renten stadig er i bevegelse.

Uavhengig om man har mer penger på konto enn man har gjeld, vil høyere rente gjøre det mer gunstig å spare penger. Høy rente gjør gjerne at den generelle etterspørselen synker, med tanke på at de fleste av oss har mer penger enn gjeld. Styringsrenten fastsettes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, hovedsakelig åtte ganger i året om det ikke skjer noe drastisk innenfor økonomien.

DNB

DNB er den største banken i Norge, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019. Konsernet ble grunnlagt 4. desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank DNB og Gjensidige. Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent)[2], nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (ca. 8 prosent). Selskapet skiftet navn i november 2011 til DNB. DNB er Nordens nest største finanskonsern.

DNB er Norges største nettbank med 1,5 millioner brukere, Norges største mobilbank, med 1,02 millioner brukere, Norges største kapitalforvaltningsselskap med rundt 500 000 fondskunder i Norge og 192 institusjonelle kunder i Norge og Sverige. Norges ledende verdipapirforetak, En av Norges største innenfor eiendomsmegling. 34 % av eierandelen i DND eies av staten, mens Sparebankstiftelsen DNB eier 8 %, og Folketrygdfondet sitter på 6,3 %.

Oppsummering

  • Rentenivået i norge styres hovedsakelig av norges bank.
  • DNB og Nordea er de største bankene i Norge.

Refinansieringslån omhandler at man ønsker å samle alle lån og ha dem hos en aktør, og er et smart økonomisk grep man kan gjøre. Hovedårsakene til dette er bedre betingelser. Det finnes mange ulike typer lån, men hovedsakelig snakker vi om annuitetslån og serielån når det er snakk om større summer. Forbrukslån er mer aktuelt når man kjøper tjenester eller varer til en betydelig lavere sum. Lån er et kompleks tema og det finnes sjeldent et fasitsvar.

Mer info:
https://www.refinansiere.net/informasjon-om-refinansieringslån/