Jeg skriver om forskjellige tema innen økonomi, og da mest om det privatøkonomiske. Hovedvekten av artiklene vil derfor handle om de vanligste lånene folk tar opp (lån til bolig, billån, forbrukslån). Der kan det komme vurderinger av de forskjellige bankene og lånene, og det kan komme drøftinger om rentebetingelser, kravene for å få låne, regler for nedbetaling, og lignende. Jeg kommer også til å se på forskjellige måter å spare på, for eksempel til bolig, pensjon, og sparing som investering. Hvordan vi bruker penger i hverdagen er også noe som opptar meg, og jeg vil helt sikkert også skrive en del om fornuftig forbruk, og grep som kan redusere forbruket uten at det trenger gå utover livskvaliteten.